PowerPoint Presentation on “Music Piracy”

Share It On:

https://www.facebook.com/ramhari.subedi.733/videos/10154000082341000/

अमेरिकाबाट  Skype को माध्ययमद्वारा नेपालमा भएको  PowerPoint Presentation on “Music Piracy” यस्तो थियो । भिडियो हेर्नुहोस .

 

3 4 5 6 ict in nepal ict leader in nepal

 


Share It On: