वित्तीय चेतनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सन्देश

Fin Lit NRB
Share It On:

११ असार, काठमाडौं।

प्रतिबद्धता शुल्क (Commitment Fee) भनेको ग्राहकले स्वीकृत कर्जाको सीमा सम्मको रकम तोकिएको अवधिभित्र उपयोग नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने शुल्क हो।

यो शुल्क अग्रिम रूपमा नलिई, कम प्रयोग भएको रकमको आधारमा मात्र एक पटकका लागि लिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिबद्धता शुल्क भनेको के हो ?

कर्जा स्वीकृत भएपश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाले योजनाबद्ध रूपमा ग्राहकले सो कर्जा उपयोग गर्ने अपेक्षा गरेर स्रोत सुनिश्चित गर्ने गर्दछन् । यदि ग्राहकले तोकिएको अवधिभित्र स्वीकृत कर्जाको निश्चित सीमासम्मको रकम उपयोग नगरेमा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाले सम्झौताअनुसार लिने शुल्कलाई प्रतिबद्धता शुल्क भनिन्छ ।

यस सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था के रहेको छ ?

ग्राहकले आफ्नो स्वीकृत कर्जा सीमाको वार्षिक औसत ६० प्रतिशतभन्दा कम रकम उपयोग गरेमा कम हुने रकममा मात्र यस्तो शुल्क लिन पाइन्छ । जस्तै, औसतमा ३५ प्रतिशत मात्र उपयोग गरेको भए उपयोग नगरिएको २५ प्रतिशतमा मात्र प्रतिबद्धता शुल्क लिन पाइन्छ ।

संस्थाले लिने सेवा शुल्क (वाणिज्य बैंकको हकमा ०.७५%, विकास बैंकको हकमा १%, तथा वित्त कम्पनीको हकमा १.२५%) को २०% सम्म मात्र यस्तो शुल्क लिन पाइन्छ ।

यो शुल्क अग्रिम रूपमै लिन पाइँदैन र अवधिभित्र कर्जाको सीमासम्म कम उपयोग गरेको अवस्थामा उपयोग नगरिएको रकममा एक पटकका लागि मात्र यो शुल्क लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

गुनासो दर्ता गर्ने अनलाइन पोर्टल: Fin Lit NRB 2024


Share It On:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *