Good news to all our Ncell User, No internet and No data, No Problem

Share It On:

Good news to all our Ncell User, No internet and No data,No Problem.Now you can download our app directly from Ncell App Sansar. Firstly you have to download app “NcellAppSansar” from Google Play Store and Search for our App,enjoy using our app.
Here’s the link below :
https://play.google.com/store/search…

एन सेल प्रयोगकर्ताहरु लागि हाम्रो हस्पिटल एप अब बिना इन्टर्नेट डाटा निसुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ एन सेल एप सन्सार बाट !!! । यस्को लागि सर्बप्रथम एन सेल एप सन्सार एप डाउनलोड गरि बिना आफ्नो डाटा पैसा सकाइ प्रयोग गर्नुहोस
हाम्रो हस्पिटल एप लाई एन सेल एप सन्सारमा पाउनु हुनेछ:


Share It On: